Политика за приватност

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата интернет страна. Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите законски задачи и овластувања.

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е ДУУ РОМАНТИК ХОТЕЛИ ДООЕЛ, со седиште на ул.8 МИ Септември 57, Велес, Република Северна Македонија.

Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Чии податоци собираме

Можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

Учесници на обуки, конференции и настани- Лични податоци за цели на спроведување на обуки и настани.

Категории на податоци кои се обработуваат

При посетата на нашата интернет страна серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

Како  ги собираме личните податоци

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

Категориите на корисници на лични податоци

Активностите на обработка на лични податоци поврзани со on-line услугите достапни преку интернет страната на ДУУ РОМАНТИК ХОТЕЛИ ДООЕЛ, се извршуваат од страна на вработените одговорни за овие услуги или лицата задолжени за извршување на предметните активности.

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата веб страна, на трети лица, освен по барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако постои законски основ за тоа

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката и се утврдени во (прегледот) со рокови на чување на личните податоци

Кои се Вашите права?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Татјана Трајчевска на следниов e-mail: trajcevska@hotelromantik.com.mk
Право на поднесување на барање до АЗЛП

Ако сметате дека начинот на кој ДУУ РОМАНТИК ХОТЕЛИ ДООЕЛ ги обработува Вашите лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до АЗЛП како надзорно тело, по која ќе се постапува согласно член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

Барањето може да се поднесе преку нашата веб страна или на било кој начин преку контакт информации објавени во делот за контакт.


Eмагазин Внесте e-mail адреса и бидете во тек со новостите во хотел Романтик